β. Αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

 

  • Επαναπροσέγγιση των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής γαλακτοκομικών και άλλων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.

  • Υποστήριξη και δημιουργία τοπικών συλλόγων για την κατασκευή και προώθηση τοπικών προϊόντων.

  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και προώθηση καινοτόμων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα αγροτουρισμού / οικοτουρισμού, επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών, δικτύωσης, ηλεκτρονικού επιχειρείν, καταγραφής και διάσωσης της λαογραφίας του τόπου μας, καθώς και σε θέματα ευρύτερου πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, πνευματικού, φυσιολατρικού και αθλητικού ενδιαφέροντος.

  • Την εκπαίδευση γεωργών-κτηνοτρόφων στις διαδικτυακές πωλήσεις της διεθνούς αγοράς.

  • Ίδρυση και λειτουργία γραφείων ενημέρωσης ομάδων γεωργών-κτηνοτρόφων-μελισσοκόμων για την προαγωγή και βελτίωση των καλλιεργειών και των προϊόντων τους, διεξαγωγή σεμιναρίων για την προστασία της φυτικής και ζωικής παράγωγης και την παροχή νέων τεχνολογιών για την βελτίωση τους καθώς και την προσφορά ατόμων με τεχνογνωσία. Την περεταίρω εκπαίδευση των αγροκτηνοτρόφων στη χρήση δορυφορικών τεχνολογιών GPS, για τον έλεγχο της θέσης των κτηνοτροφικών κοπαδιών, κάτι που θα επιτρέψει την αύξηση του ζωικού πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα θα ελέγξει τις αθέλητες εισβολές σε δασικές και άλλες περιβαλλοντολογικά προστατευόμενες περιοχές.

  • Ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών και υπεύθυνης συμβουλευτικής καθοδήγησης με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό και αγροτικό κλάδο, δίνοντας έμφαση στην αειφορία, την καινοτομία και τις συνεργασίες.

  • Σχεδιασμός, δημιουργία, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, οικολογικές καλλιέργειες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήπιες μορφές τουρισμού κ.α.

  • Ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού του τόπου καθώς και των ιδιωτών μικροκαλλιεργητών. με στόχο την αυτάρκεια και ευαισθητοποίηση προς την κατεύθυνση εναλλακτικών καλλιεργειών.

  • Σχεδιασμός, δημιουργία, οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων, σεμιναρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος, οικολογίας, οικιακής οικονομίας, υγείας, διατροφής, φυτοθεραπείας, κ.ά

  • Προώθηση της πολιτιστικής, τουριστικής, αγροτικής, κτηνοτροφικής και γενικά της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, σε συνεργασία με ΟΤΑ, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς.  πίσω..

© 2020 by Culture Development & Tourism Social Cooperative Society

Tel: 2310 050 051|  210 300 4501